Privacybeleid

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Ammarino Fit & Fresh, gevestigd aan Gruttohof 21, 2371 NP Roelofarendsveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.fitandfresh.nl
Gruttohof 21, 2371 NP Roelofarendsveen
+31 6 86093672

Functionaris:
Ammar al Abdely is de Functionaris Gegevensbescherming van Ammarino Fit & Fresh
Hij is te bereiken via info@fitandfresh.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Ammarino Fit & Fresh verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactformulier:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Intern afspraak/reservering module:
- Naam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Datum en tijd van afspraak

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Indien er word gereserveerd voor een barber behandeling van iemand onder de 16 jaar, gaan wij er van uit dat de ouders voor deze dienst reserveren met hun eigen contactgegevens (email en telefoonnummer). Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fitandfresh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Ammarino Fit & Fresh verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Het reageren op een contactaanvraag
- Het intern verwerken van uw afspraak/reservering
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Ammarino Fit & Fresh neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ammarino Fit & Fresh) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Ammarino Fit & Fresh bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > gedurende de zakelijke relatie
Personalia > gedurende de zakelijke relatie
Adres > gedurende de zakelijke relatie

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ammarino Fit & Fresh verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ons afspraak/reserveringssysteem is volledig intern en uw gegevens met betrekking tot uw afspraak (naam, email, telefoonnummer en tijd/datum) worden met geen enkele derde partij gedeelt, daarnaast is er ook geen mogelijkheid voor derden om de gegevens van reserveringen in te zien. Deze gegevens worden alleen intern door Ammarino Fit & Fresh ingezien.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Ammarino Fit & Fresh gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de volgende cookie:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ammarino Fit & Fresh en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fitandfresh.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Overige:
Ammarino Fit & Fresh wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Ammarino Fit & Fresh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fitandfresh.nl

Plan je reservering
Kies een dienst: *
Baard
15 minuten
€12.50
Contouren en baard
15 minuten
€17.50
Knippen t/m 10 jaar
15 minuten
€17.50
Knippen 11 t/m 15 jaar
30 minuten
€20.00
Knippen vanaf 16 jaar
30 minuten
€25.00
Knippen en baard
45 minuten
€30.00
Reserveer een datum en tijd: *
Uw gegevens *

Figuurtje in je haar? Geen probleem voor +€5,-

ZORG DAT JE OP TIJD ARRIVEERT.

zONDER GEL OF WAX IN JE HAAR AUB.